Bijbehorende producten

Alternatieve producten

×

Titel

Text

Helaas niets gevonden

ONZE SERVICES:  ✔️  Pasfoto's  ✔️  Printservice  ✔️  Fotostudio  ✔️  Fotocursus  ✔️  Occasions

Nederlands

Woon je buiten de Europese Unie? Wist je dat je dan tijdens een zakenreis en/of vakantie in Nederland geen btw hoeft te betalen over goederen die je mee terug naar huis neemt?

Iedereen die woonachtig is buiten de Europese Unie kan de btw terugvorderen op alle EU-aankopen, wanneer je die meeneemt naar je eigen land. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Belasting Telefoon Douane: 0800 0143 (gratis servicenummer)

In Nederland betaal je omzetbelasting op alle goederen. Voorwaarden voor belastingvrij winkelen in Nederland zijn:

1. Je woont buiten de Europese Unie

2. De goederen moeten binnen drie maanden mee naar huis (buiten de EU) genomen worden

3. Het totaalbedrag van uw aankopen moet minimaal € 50,- bedragen

Hoe werkt het?
Indien je in onze winkels een aankoop hebt gedaan, ontvang je een aankoopbon waar de BTW op vermeld staat.

  • Je neemt de aankoopbon(nen) van de winkel mee naar het vliegveld of de grens. De meeste mensen verlaten de Europese Unie per vliegtuig, maar ook als je met de auto de Europese Unie verlaat, kun je bij de douane aan de grens stoppen om de aankoopbonnen af te laten stempelen. Dit is dus de laatste grenspost van de Europese Unie die je passeert.
  • De douane zal je aankoopbonnen, na controle en bevestiging dat je buiten de Europese Unie woont en je aankopen dus uitvoert, afstempelen.
  • Je stuurt de afgestempelde aankoopbonnen van de winkel vergezeld met een kopie van je paspoort en een schrijven waarin je vermeld dat je buiten de Europese Unie woont, je adres in het buitenland en een Nederlands bankrekeningnummer naar:

Ringfoto Ben Hofland
Molenstraat 38
2671 EX Naaldwijk
The Netherlands

Wij zullen het btw bedrag dan zo snel mogelijk naar je Nederlandse bankrekening overmaken.

Heb je zelf geen Nederlandse bankrekening dan kunnen wij het bedrag storten op een Nederlandse bankrekening van familie of een andere relatie.

Notitie:
Aan bovenstaande  informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Ringfoto Ben Hofland is niet verantwoordelijk voor de correctheid van bovenstaande informatie en accepteert derhalve geen enkele verantwoordelijkheid noch voor gevolgen die ontstaan zijn door bovenstaande informatie.

English

Are you residing in a country outside the European Union? If so, did you know that you do not need to pay value added tax (VAT) on the goods you buy during your holiday or business trip to the Netherlands?

In most cases you need to pay 21% VAT (turnover tax) on all the goods you purchase in the Netherlands. The terms and conditions for tax free shopping in the Netherlands are as follows:

1. You reside in a country that is not a member of the European Union

2. The purchased goods need to be taken home (outside the EU) within three months

3. The total amount of your purchased goods must be at least €50,-


How does it work?
If you made a purchase in one of our shops, you received a purchase receipt stating the VAT amount.

  • You take the receipt(s) of the shop with you to the airport or border. Most people travel from the European Union by plane, but those who do so by car can go to the border customs in order to get a validation stamp on their receipts. 
  • The customs officer will stamp your receipts after checking and confirming that you reside in a country outside the European Union and that you are therefore exporting the purchased goods.
  • You will then send the stamped receipts of the shop together with a copy of your passport and a letter stating at which address you are residing outside the European Union and your Dutch bank account details to:

Ringfoto Ben Hofland
Molenstraat 38
2671 EX Naaldwijk
The Netherlands

We will then transfer the VAT amount to your Dutch bank account as soon as possible. If you don't own any Dutch bank account, than we can refund the money to a Dutch bank account of a familymember or to an other relationship with you.

Note:
No rights can be derived from the information stated above.Ringfoto Ben Hofland is not responsible for the accuracy of the information above and will therefore not accept any responsibility for any consequences arising nor which have been caused by the information above.